Vláda na zasedání dne 15. března schválila testování ve firmách s 10 - 49 zaměstnanci.
Ve finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9. března 2021 byla zveřejněna informace o prominutí:
V úterý 2. března byla v odpoledních hodinách zveřejněna žádost na kompenzační bonusy platné od 1. února 2021 (tedy ve zvýšené hodnotě 1.000,- Kč/den) na webových stránkách
Ve finančním zpravodaji č. 13/2021 ze dne 2. března 2021 byla zveřejněna informace o prominutí:
Mimořádným opatřením vlády ze dne 1. března jsou někteří zaměstnavatelé do určitého data povinni otestovat své zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracovišti
Začátkem týdne jsme Vás v pravidelném dopise informovali o návrhu vlády na výši příspěvku v karanténě. Vládní návrh byl ve výši 100% průměrného redukovaného výdělku.
Ministerstvo financí a finanční správa spouští online finanční úřad
Vše zmíněné se bude napoprvé týkat účetních závěrek za rok 2021, tedy závěrky za rok 2020 je nutné ještě odeslat dosavadním způsobem
Vzhledem k více dotazům ze strany příspěvkových organizací vztahujících se k možnostem čerpání z FKSP, přinášíme přehled, který vychází z vyhlášky č. 114/2002 Sb. Tyto čerpání ovšem mají daňové…
Dne 22. února 2021 schválila vláda usnesením č. 186 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, režim A Plus) do 30. dubna 2021.
Vláda ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií vyhlásila dne 26. února 2021 nový nouzový stav. V souvislosti s tím vešlo dne 1. března 2021 v platnost nové krizové opatření
S účinností od 1. ledna 2021 vstoupila v platnost rozsáhlá novela daňového řádu. Níže Vám přinášíme několik změn, které považujeme za důležité, abyste znali: