• Nezapomeňte do 15. února 2024 ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce plnění povinného podílu a případně i provést úhradu odvodu do státního rozpočtu.

   

  Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP). Povinný podíl činí 4 % a je několik způsobů, jak tuto povinnost může zaměstnavatel splnit:

   

  • zaměstnáním OZP v pracovním poměru dle povinného podílu (např. při 50 zaměstnancích činí povinný podíl 2 zaměstnanci OZP),
  • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od OZP, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, zadávání zakázek těmto osobám,
  • odvodem do státního rozpočtu,
  • kombinací výše uvedených způsobů.