• Novela vyhlášky o předškolním a zájmovém vzdělávání platí od 1. ledna 2024 a stanovuje, že poplatky za dítě v mateřských školách, výši úplaty za školní družinu nebo kroužky bude nově u škol a školek, které zřizuje kraj, obec nebo stát, určovat zřizovatel. Nová pravidla ale začnou platit až od nového školního roku, tedy od září 2024. Zřizovatelé musí výši poplatku určit nejpozději do 30. června 2024.

   

  Bude také nově stanoveno, že poplatek za školku nesmí přesáhnout osm procent výše minimální mzdy a poplatek za klub či družinu čtyři procenta minimální mzdy. Jelikož minimální mzda pro rok 2024 je 18 900 Kč, maximální výše školkovného bude 1 512 Kč za měsíc a v případě školní družiny či klubu 756 Kč za měsíc.

   

  Zákonní zástupci, kteří pobírají příspěvek na dítě, budou od poplatku za školku osvobozeni.

   

  Zdroj: www.ceskenoviny.cz