• Upozorňujeme naše auditní klienty, že od letošního roku se mění postup v návaznosti na požadavky Komory auditorů ČR.

     

    U bankovních konfirmací budeme požadovat, abyste nám zaslali sken podané žádosti (pokud ji podáváte v listinné podobě) anebo printscreen obrazovky z internetového bankovnictví, kde bude patrné, že jste o konfirmaci požádali, pokud touto formou budete žádat. Konfirmaci banka může vydat i v elektronické podobě a zašle nám ji datovou schránkou, popř. na náš mail zaheslovanou. Bývá to levnější, než když ji posílají v listinné podobě poštou.

     

    Pro účely ověření existence pohledávek Vás žádáme, abyste nám zaslali přehled pohledávek z obchodních vztahů a ostatních nezaplacených ke dni 28.2.2024, které vznikly 31.12.2023 a dříve. Z přehledu vybereme pohledávky, ke kterým od Vás vyžádáme vyhotovení konfirmačních dopisů pro věřitele a jejich zasláním nám v elektronické podobě. My je následně sami rozešleme s žádostí o vrácení zpět na naši adresu. Ty vrácené Vám pak naskenujeme a zašleme i pro Vaše potřeby.  Tedy oproti minulosti Vás žádáme, abyste připravené žádosti o konfirmaci neodesílali napřímo věřitelům Vy, ale my sami odsouhlasení významných pohledávek s věřiteli musíme vyřizovat. U ostatních pohledávek si odsouhlasení budete nadále řešit sami a stejně tak případné uznání dluhů. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.