• Novela nabyla účinnosti na začátku ledna, která přinesla novinky v oblasti nelegální práce, tedy i švarcsystému. Do zákona je přidáno ustanovení, které říká, že pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu té práce. Informaci o novém ručení stavebních firem za mzdy, platy a odměny z dohody zaměstnanců subdodavatelů  jsme Vás informovali již v předchozím únorovému dopisu. Nově se také zpřísnily tresty a podnikatelům, kteří umožňují nelegální práci, může být nově činnost zakázána až na dva roky. Fyzická osoba může dostat za umožnění nelegální práce pokutu až 5 milionů korun a právnická osoba až dvojnásobek.

     

    Zdroj: www.podnikatel.cz