• DUZP u energií, elektřiny, plynu, vody

    V novele zákona o DPH od 1.1.2024 je změna v § 21 odst. DPH, kde upraveno datum uskutečnění zdanitelného plnění právě u těchto komodit. Dlouhá léta platilo, že DUZP pro energie je vázané na datum odečtu z měřícího zařízení, popř. na datum zjištění skutečné spotřeby. Jestliže byl odpočet např. 31.12., dodavatel měl DUZP 31.12., fakturu vystavil např. 10.1. a pronajímatel měl DUZP také 10.1.

     

    Nově je DUZP u energií dnem vystavení daňového dokladu a u vody dnem zjištění skutečné spotřeby, a to pro všechny, tedy i pro dodavatele a úplně je vypuštěn den odečtu z měřícího zařízení.

     

    Uveďme si příklad. Teplárny vystaví fakturu, kde uvedou den odečtu 31.12.2023, datum vystavení faktury 10.1.2024 a DUZP také 10.1.2024. Odběratel neplatil zálohy, proto bude celá částka zdaněna novou sazbou DPH 12 % v roce 2024, i když se jedná o teplo spotřebované v roce 2023. DUZP je nově den vystavení daňového dokladu bez vazby na datum provedení odpočtu.