V září 2021 ČNB rozhodla o nejvyšším zvýšení úrokové sazby od roku 1997, a to o tři čtvrtě procentního bodu na půldruhého procenta základní úrokové sazby ČNB.
Dne 1. října vstoupila v účinnost novela zákona o DPH pod č. 355/2021 Sb. Jedná se o novelu zákona o DPH, která se zabývá především zásadními změna na úrovni EU u e-commerce (tyto změny bylo do…
Na základě implementace právní úpravy EÚ a nařízení vlády ČR dojde od 1. ledna 2022 ke změnám ve vykazování hlášení Intrastatu, který sleduje obchod se zbožím mezi členskými státu EU.
Tento nový zákon má transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Došlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu a dovozu a to od 1. září do 31. října 2021.
Vzhledem k tomu, že již většina subjektů má schválenou účetní závěrku, upozorňujeme na povinnost jejího zveřejnění. Dále na povinnost zveřejnění zprávy o vztazích a kdo sestavujete výroční zprávu a…
Dne 1. června vstoupil v účinnost zákon o evidenci skutečných majitelů. Ke stejnému datu došlo k průpisu údajů o skutečných majitelích z veřejných rejstříků. Chtěli bychom Vás upozornit, že v případě…
Daňové zvýhodnění na děti se po třech letech mění a to v souvislosti se schválenou novelou zákona o státní sociální podpoře.
Letní prázdniny jsou v plném proudu a většina podnikatelů využívá v tomto období dovolených levné pracovní síly v podobě studentů. Na co byste v tomto případě neměli zapomenout?
Podle zákona o evidenci skutečných majitelů se podíl na zisku nesmí (nově od 1. 6. 2021) vyplatit:
V posledních měsících jsme svědky téměř bezprecedentního nárůstu nákladů na zhotovení staveb, a to v řádu desítek až stovek procent. Stavební zakázky mají přitom povětšinou pevně stanovenou konečnou…
I pokud jste v minulosti ve smlouvách pamatovali na úpravu vyšší moci a podstatné změny okolností nebo jste spoléhali na znění zákona, nic z uvedeného Vás již nyní nemusí dostatečně chránit, resp.…