Dne 25. ledna byl vyhlášen záruční program Záruka COVID Sport. Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou situaci.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo navazující výzvu programu COVID - Ubytování.
Od 3. února 2020 do 3. dubna 2020 jsou osvobozeny od DPH prodeje respirátorů.
V souvislosti s množícími se dotazy ke stravenkovému paušálu uvádíme možné ustanovení, k doplnění do Vašich vnitřních předpisů:
Tradičně přinášíme přehlednou tabulku změn v oblasti práce a sociálních věcí.
Koncem roku 2020 skončilo stanovené přechodné období vztahující se k BREXITu. V souladu s novou dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím došlo od 1. ledna 2021 k velkým změnám.
Již v létě jsme Vás informovali o novele zákoníku práce a některých ustanoveních, které vstoupili v účinnost okamžikem vyhlášení novely. Některá ustanovení však měla prodlouženou účinnost na 1. ledna…
K 1. lednu 2021 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích). Níže uvádíme několik ustanovení, které…
Jakým způsobem budou v roce 2021 zdaňovány mzdy? To se dočtete v následujícím článku.