Možná jste se někdy v minulosti pozastavili nad tím, jak správně vypočítat náhradu za spotřebované PHM v případě, kdy zaměstnanec pro služební cestu použije své vlastní motorové vozidlo.
Dne 1. června vstoupila v platnost novela zákona o evidenci skutečných majitelů zveřejněného ve sbírce jako zákon č. 37/2021. Na základě této novely došlo u firem, které své majitele nezadali před 1.…
Finanční správa upozorňuje, že do 1. června 2021 by se podnikatelé, kteří EET stále dobrovolně využívají, měli ujistit, že jejich pokladní zařízení podporují vyšší verzi TLS protokolů.
Česká správa sociálního zabezpečení vydala tiskovou zprávu, jak bude řešen případ, kdy dítě ve škole bude mít pozitivní antigenní test. Mimořádným opatřením je zavedena podmínka přítomnosti dítěte ve…
Přinášíme podrobný přehled vztahující se k likvidaci účetních dokladů, tak jak je zakotveno v jednotlivých zákonech
Vláda na jednání dne 31. května prodloužila až do konce června část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou…
Ministryně financí Alena Schillerová nepožádala o prodloužení kompenzačního bonusu na červen. Podle ní už je víc provozů otevřeno než zavřeno a pomoc chce směřovat jen podnikům, které nemohou být…
Ve finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9.3.2021 došlo k prominutí DPH v případě prodeje respirátorů. Toto prominutí bylo nastaveno na období od 4.4.2021 do 3.6.2021. Dne 1. června bylo toto…
V souvislosti s úpravou směrnic EU dojde od 1.7.2021 k úpravám DPH, které se dotknou provozovatelů e-shopů a prodejců zboží s přeshraničním dodáním koncovým spotřebitelům, provozovatelů …
V dubnu byla zveřejněna novela vyhlášky č. 84/2005 o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
Problematika stravenkového paušálu je stále aktuální. I několik měsíců po jeho zavedení vyvstávají na povrch různé otázky možnosti uplatnění tohoto nároku. Generální finanční ředitelství k tomuto v …
Dochází ke zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR - nově tak bude nutné odvádět DPH u všech dovezených zásilek z třetích zemí s výjimkou osvobozených od cla a DPH