Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, mají možnost využít Milostivého léta II.
Vláda uvažuje o nové dani, tzv. Windfall Tax.
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu z července 2022 finanční úřady mohou požadovat od Policie ČR záznamy o pohybu vozidel a tím jednoduše znevěrohodnit předložené knihy jízd a další tvrzení…
Česká ekonomika v 1. pololetí roku 2022 rostla, a to i přes nepříznivé okolnosti, kdy ruská agrese na Ukrajině způsobila klesající výkon ekonomik a růst inflace. Meziroční inflace by se měla dle…
Upozorňujeme na povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2021.
S účinností od 20. srpna 2022 došlo ke zvýšení sazeb stravného.
Pro zmírnění dopadů inflace na rodiny s dětmi byl vládou navržen a oběma komorami parlamentu již schválen příspěvek na dítě ve výši 5.000 Kč a čeká se již jen na podpis prezidentova.
Nevyžádané nabídky po telefonu od 1. července 2022 již nemohou být.
Parlament projednává návrh zákona, podle kterého se mají poprvé za rok 2023 oznamovat činnosti nabízené prostřednictvím tzv. digitálních platforem, tedy softwarových aplikací umožňujících kontakt…
Rada EU vyhověla žádosti ČR o výjimku aplikovat dříve vyšší limit pro povinnou registraci k DPH.
Při výpočtu náhrady za spotřebované PHM podle §158 zákoníku práce se vychází buď z ceny prokázané zaměstnancem ano z ceny určené vyhláškou č. 511/2021. Tato vyhláška byla ve věci ceny za spotřebované…
Se zpětnou účinností od ledna 2022 jsou předmětem této daně vozidla kategorie N2, a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo o4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v ČR.