Daňové zvýhodnění na děti se po třech letech mění a to v souvislosti se schválenou novelou zákona o státní sociální podpoře.
Letní prázdniny jsou v plném proudu a většina podnikatelů využívá v tomto období dovolených levné pracovní síly v podobě studentů. Na co byste v tomto případě neměli zapomenout?
Podle zákona o evidenci skutečných majitelů se podíl na zisku nesmí (nově od 1. 6. 2021) vyplatit:
V posledních měsících jsme svědky téměř bezprecedentního nárůstu nákladů na zhotovení staveb, a to v řádu desítek až stovek procent. Stavební zakázky mají přitom povětšinou pevně stanovenou konečnou…
I pokud jste v minulosti ve smlouvách pamatovali na úpravu vyšší moci a podstatné změny okolností nebo jste spoléhali na znění zákona, nic z uvedeného Vás již nyní nemusí dostatečně chránit, resp.…
Dle opatření č. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN musí předkládat negativní test pouze zaměstnanci, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce toto onemocnění. Za plně očkovanou osobu se…
Ve finančním zpravodaji č. 25/2021 ze dne 28.6.201 bylo opět rozhodnuto o prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů a to až do 31.8.2021. Důvodem pro toto rozhodnutí je trvající povinnost nošení…
Vláda na svém jednání dne 28.6.2021 prodloužila část programu Antivirus, tzv. režim A až do konce října. I nadále tedy bude možné čerpat podporu u zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci mají nařízenou…
Dne 23.6.2021 byla ve sbírce listin s účinností od 1.7.2021 zveřejněna novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dochází zde k vložení Hlavy VII, která se bude zabývat příspěvkem v době…
Vzhledem k současné prodlevě v legislativním procesu novely zákona DPH měl by daňový subjekt od 1. července 2021 postupovat při aplikaci DPH v rámci zásilkového prodeje malospotřebitelům ve smyslu…
Součástí novely zákona o DPH, která se vztahuje k režimu OSS, je také zrušení osvobození od daně u dodávek nízké hodnoty z třetích zemí.
Možná jste se v důsledku situace na Moravě po ničivém tornádu rozhodli obyvatelům nějakým způsobem pomoci. Řada firem a podnikatelům momentálně pomáhá i formou nepeněžních darů - ať už jde o práci,…
×