Zákon č. 65/2022 Sb. s účinností od 21.3.2022 do 31.3.2023 potvrzuje možnost odečíst od základu daně z příjmů fyzických či právnických osob za rok 2022 i dary na podporu Ukrajiny
Vzhledem k tomu, že se blíží čas letních prázdnin a podnikatelé často využívají v tomto období levné pracovní síly v podobě studentů, uvádíme několik informací, na které byste v těchto případech…
Vzhledem k množícím se dotazům, s ohledem na uzavírání roku, na téma archivačních a skartačních dob jsme se rozhodli uvést stejně jako v minulém roce informace k archivačním a skartačním dobám a…
Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona ministerstva financí, v kterém jsou zahrnuty zásadní změny, které by byly s účinností od 1. ledna 2023.
V souvislosti s událostí na Ukrajině a přijímání sankcí vůči Rusku si Vás dovolujeme upozornit omezení obchodování s osobami na sankčním seznamu, tj. na povinnost dle §8, odst. 8 zákona o legalizaci…
Základní termín pro podání daně z příjmů za rok 2021 uplynul v pátek 1. dubna 2022. Od loňského roku máme ale v daňovém řádu zakotven ještě termín 1.5.
Na podporu energetické soběstačnosti a úsporu energií jsou z Národního plánu obnovy vyčleněny čtyři miliardy korun. Z dotace je možné financovat vybudování fotovoltaické elektrárny vč. systémů…
V souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem, ČNB zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ a.…
V souvislosti se situací na Ukrajině se již v praxi řeší první problémy, kdy někteří zaměstnanci z Ukrajiny již začínají dostávat povolávací rozkazy. Občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého…
Na základě vzniklé situace na Ukrajině shrnujeme podmínky daňové uznatelnosti darů. Pokud zaplatíte na sbírkový účet, tak není nutné mít smlouvu, kterou budete prokazovat plnění podmínek na uplatnění…
V minulém dopise jsme Vás informovali o nové možnosti pověření správce daně předáním účetní závěrky na obchodní rejstřík. S respektováním názorů odborné veřejnosti naše kancelář nebude využívat této…
V současné době je datová schránka zřizována pouze vybraným subjektům. Vlivem schválení novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dojde v roce 2023 k výraznému…