• Finanční správa zveřejnila na webových stránkách soubor s Metodickými informacemi k zaměstnaneckým benefitům od 1. ledna 2024. Jedná se o 46stránkový dokument, který podrobněji vysvětluje znění zákona a apeluje na nezneužívání situace a výkladu nové legislativy ze strany daňových subjektů.

  Dokument je rozdělen na tři části:

  • první část se zaměřuje na dopad zdanění na straně zaměstnance
  • druhá část se věnuje daňové uznatelnosti souvisejících nákladů na straně zaměstnavatele
  • třetí část obsahuje tabulky benefitů a shrnuje a porovnává daňový režim platný do 31.12.2023 a režim platný od 1.1.2024.

  Finanční správa předpokládá, že metodická informace bude postupně doplňována sadou otázek a odpovědí, které mohou časem vyvstat. Nejasností zůstalo dosti.  Postupně v průběhu roku Vás s problematikou benefitů budeme seznamovat.

  Celý text je možné stáhnout pod následujícím odkazem na webu finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/metodicka-informace-k-zamestnaneckym