•  

  Pro naše klienty z řad obcí uvádíme následující tabulku aktualizovanou k 1.1.2024 s přehledem procent vytříděného odpadu, který se v průměru vyseparuje z nádob, ze sběrného dvora a z ostatního sběru, který sváží EKO-KOM. Tabulku naleznete na webových stránkách EKO-KOM.

   

  Způsob odběru

  Nádoby a pytle

  Sběrné dvory, sběrná místa

  Ostatní sběr

  Název komodity

  Podíl obalové složky v hmotnostních procentech

  Papír

  60 %

  90 %

  50 %

  Plasty

  70 %

  70 %

  70 %

  Sklo (směs, čiré)

  95 %

  95 %

  95 %

  Nápojový karton

  100 %

  100 %

  100 %

  Kovy

  80 %

  6 %

  7 %

  Dřevo

  -

  3 %

  -

   

  Stále není nikde přesně dána metodika ze strany finanční správy, jak postupovat v případě tříděných odpadů a varianta uplatňování odpočtu kráceného poměrem dle skutečně získaného separovaného odpadu z nádob, se sběrného dvora a z ostatního sběru je opatrnější. Respektuje skutečnost, že ne vše, co je v popelnicích, je separovaným odpadem. S ohledem na nepoměr přijatých plnění (nákladů) na tyto odpady a uskutečněných plnění (výnosy) z něj, je tato varianta kráceného odpočtu dle procenta skutečně získaného separovaného odpadu „daňově bezpečnější“ z titulu uplatnění nároku na odpočet DPH, a proto stále navrhuji  respektovat tuto cestu, kterou zavedli od roku 2022 v oblasti krácení jen u papíru, pokud součástí nádob kartony, noviny a časopisy.

  Odpočet DPH je možný jak u svozu, tak i u likvidace a recyklačního poplatku, kde jsou sazby DPH sjednoceny na 21 % .