• Pomalu se blíží termín pro odevzdání daňového přiznání, který je pro podání přiznání papírovou formou stanoven na 2. dubna 2024.

  Pokud vlastníte datovou schránku, musíte přiznání povinně podat elektronicky. Elektronické podání ale má tu výhodu, že v tomto případě se termín posouvá na 2. května 2024. V loňském roce byla finanční správa velmi vstřícná s ohledem na to, že bylo mnoho nových ze zákona zřízených datových schránek a akceptovala i podání v listinné podobě. Letos ale již za nesprávné podání hrozí pokuta ve výši 1 000 Kč.

  Jestliže máte povinný audit či využíváte služeb daňového poradce a ten podá přiznání za Vás, potom je pro Vás termín prodloužen až na 1. července 2024.

   

  Jako každý rok, i za rok 2023 se zvýšila sleva na školkovné. Tu lze uplatnit až do výše 17 300 Kč. Tuto slevu bude možné uplatnit letos naposledy, od příštího roku se ruší.

  Stejně tak byla pro rok 2024 zrušena sleva na studenta, kterou také ještě letos můžete naposledy uplatnit, anebo slevu na manžela/manželku. Od příštího roku totiž slevu půjde uplatnit pouze na manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku.

  Hranice příjmů pro povinné podání přiznání se zvýšila na 50 000 Kč a zaměstnanci, kteří mají vedlejší příjmy např. z podnikání nebo pronájmu mají povinnost podat daňové přiznání, pokud tyto vedlejší příjmy přesáhnou 20 000 Kč a daňový bonus lze uplatnit pouze pokud budete mít příjmy alespoň ve výši šestinásobku měsíční minimální mzdy, za rok 2023 tedy alespoň 103 800 Kč.