• Na základě nové evropské směrnice CSRD bude muset sestavovat ESG reporty o udržitelnosti i větší české fimy. Jedná se o report, který bude součástí výroční zprávy, kterou firmy zveřejňují zároveň s účetní závěrkou. Bude sestaven zpětně za předchozí kalendářní rok a bude informovat o dopadech, rizicích a příležitostech v oblasti životního prostředí (E), zaměstnanců a společnosti (S) a řízení (G).

  • Od roku 2024 má tuto povinnost cca 20 největších českých firem (ČEZ, Škoda Auto, Česká spořitelna).
  • Od roku 2025 bude zprávu zpracovávat přes tisíc firem, jejichž cenné papíry se obchodují na burze v kategorii velkých účetních jednotek a ostatní společnosti, které splní dvě ze tří kritérií:
   • více než 250 zaměstnanců
   • obrat nad 50 mil. EUR
   • hodnota aktiv nad 25 mil. EUR.
  • Od roku 2026 přibude povinnost i malým a středním firmám obchodovaným na burze.

  Existují standardy ESRS, které zahrnují dvě obecné oblasti o udržitelnosti a deset témat rozdělených podle pilířů ESG. ESG faktory ovlivňují výkon a hodnotu podniku a díky pravidelnému vyhodnocování rizik a dopadů mají předcházet různým problémům. Řešení udržitelnosti se považuje za zásadní pro veřejnost, finanční partnery a odpovědný přístup k podnikání bude zvyšovat konkurenceschopnost.

  https://www.jake-james.cz/blog/zprava-o-udrzitelnosti-esg-reporting