• Lhůty pro navrácení nadměrného odpočtu DPH
  od 1. ledna 2020

  Ministerstvo financí v rámci novely daňového řádu připravilo prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu daně z přidané hodnoty. Ta se má nově navýšit o 15 dní, z nynějších 30 dní od termínu pro podání daňového přiznání, na 45 dní od tohoto termínu.

  Stát tímto získá prostředky do státního rozpočtu. V důvodové zprávě novely samo ministerstvo uvedlo, že státní rozpočet může příští rok počítat s jednorázovým příspěvkem. „Důvodem je, že u daně z přidané hodnoty v důsledku lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období říjen 2020 (nejpozději do 25. listopadu 2020) dojde k vrácení vratitelného přeplatku vzniklého na základě tzv. konkludentního stanovení daňového odpočtu (dne 10. prosince 2020) na počátku ledna následujícího roku (nejpozději do 8. ledna 2021),“ uvádí důvodová zpráva.

  Vyjádření finanční správy k problematice zaokrouhlování

  Níže uvádíme poslední vyjádření finanční správy z října 2019, které mění výklady v zaokrouhlení po novele zákona o DPH s požadavky na implementaci v softwaru plátců DPH do konce září 2019. Toto vyjádření se odlišuje od interpretace důvodové zprávy k novele, dle které se začala haléřová vyrovnání zdaňovat v rámci DPH, pokud se nejednalo o zaokrouhlení z platby v hotovosti. Toto je názorný příklad toho, jak rizikové je pro daňového poradce se k něčemu vyjadřovat v daních. Ještě, že se zde jedná jen „o haléře“.

  „Do základu daně není zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady (úplaty) při platbě v hotovosti (§37 písm. b) bod 1 novely ZDPH). Novela ZDPH zároveň výslovně neupravuje postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě úplaty za zdanitelné plnění provedené formou bezhotovostních plateb. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny, protože lze podle ustanovení § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Smyslem a cílem úpravy novely ZDPH je odstranit doposud možné opakované zaokrouhlování a dále zamezit případům, aby pouze a jen z důvodu zaokrouhlovacího rozdílu docházelo k přepočtení základu daně a výše daně.

  Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.“

  Zdroj: www.financnisprava.cz

   

  Informační povinnost dle zákona o evidenci tržeb – povinnost mít „tabulku“ o evidenci
  v EET v místě pokladny

  Doporučujeme zkontrolovat plnění informační povinnost dle § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o EET, neboť zjišťujeme, že někde časem od pokladen označení zmizela a chybí, za což hrozí pokuty.

  Dle tohoto ustanovení je poplatník povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. Poplatník je povinen umístit informační oznámení i na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny služby nebo zboží.

  O povinnosti evidovat tržby a vystavovat zákazníkům účtenky je prodávající povinen své zákazníky informovat, a to formou tzv. informačního oznámení, jehož obsahem je:

  • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
  • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu,
  • nově bude od 1.5.2020 u povoleného zvláštního režimu na vypisované účtenky vydané finanční zprávou i text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“, eviduje-li poplatník  tržby ve zvláštním režimu