• Novela vyhlášky FKSP od 1. ledna 2020

  Je připravena novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP s tím, že byla poplatná době svého vzniku a v průběhu posledních téměř dvaceti let nedoznala zásadních změn a optimalizuje parametry hospodaření tak, aby při respektování pravidel rozpočtového práva odpovídala aktuálním požadavkům na trhu práce a vedla k efektivnímu využívání fondu jak organizacemi, tak jejich zaměstnanci.  Mělo by dojít k rozšíření možnosti financování dioptrických brýlí, kontaktních čoček, speciálních optických pomůcek, dentální hygieny a jiné zubařské péče z FKSP za předpokladu, že nebude hrazena ze zdravotního pojištění či jinou osobou. Příspěvky by měly být možné i na tištěné knihy, náklady na školku a dětskou skupinu. Zvýšit by se měly limity na zápůjčky z FKSP. Na druhou stranu se zřejmě příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření omezí na nejvýše 100 % částky, kterou je zaměstnanec zavázán hradit ze svých zdrojů. Vhledem k tomu, že účinnost by měla být již od 1.1.2020, doporučuji všem, kterých se FKSP týká, sledovat účinnost a konečný text novely vyhlášky.

  Růst minimální mzdy od 1. ledna 2020

  Vládní koalice na svém jednání dne 27. listopadu schválila výši minimální mzdy platné pro rok 2020. Oproti letošnímu roku dojde k růstu o 1 250,- Kč na výši 14 600,- Kč. Tento krok většinu firem nepříjemně zaskočilo - zaměstnavatelé všeobecně požadovali růst pouze o 700,- Kč. Od výše minimální mzdy se především odvíjí silné zvýšení tzv. zaručených mezd a také tarifních platů ve státní správě. Dalším dodatečným nákladem bude vyšší hodnota odvodů, které jsou u nás 4. nejvyšší v Evropě. Zaměstnavatelé volají především po tom, aby byl stanoven koncept valorizace na základě tempa růstu průměrné mzdy.

  Zdroj: www.w4t.cz

  Poplatek z pobytu od 1. ledna 2020

  Novela zákona o místních poplatcích mění pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování a rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat, např. byty, chalupy a ateliéry. Tento poplatek bude nahrazovat poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek bude muset být uhrazen za každý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Provozovatelé nabízející ubytování přes digitální platformy budou muset stejně jako hotely a penzionu do ceny pobytu promítnout poplatek u placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv. Nový poplatek bude moci vybírat každý obec a jeho výši si může sama stanovit. Nejvýše však na úroveň maximální sazby, která je stanovena zákonem. Pro rok 2020 tato výše činí maximálně 21,- Kč za den a v následujících letech maximálně 50,- Kč za den.

  Novela daňového řádu

  V současné době se na půdě poslanecké sněmovny řeší novela daňového řádu. Účinnost této novely je navržena k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce, který bude následovat po dni jejího vyhlášení ve sbírce zákonů. Vzhledem k legislativnímu procesu je předpokládaný termín 1. května či 1. června příštího roku. A co daňové poplatníky v souvislosti s touto novelou čeká:

  1. legislativní ukotvení online finančního úřadu - portál MOJE daně. Díky tomuto portálu budou moci poplatníci více svých povinností vyřešit online. Ministerstvo financí počítá se spuštěním první verze ve 4. čtvrtletí roku 2020.
  2. prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání - a to těch, které se podávají za období alespoň 12 měsíců, tedy daň z příjmů. Pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky, prodlouží se lhůta z nynějších 3 měsíců na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, tedy poprvé v roce 2021 by se mělo podávat přiznání do 1.5.2021
  3. zrušení toleranční lhůty - v rámci novely je navrženo zrušení toleranční lhůty pěti pracovních dní. Tato tolerance bude zachována pouze u zdaňovacích období, která jsou kratší než jeden rok. Například u daně z příjmů by tak pokuta za opožděné tvrzení daně měla být nově počítána od prvního dne.
  4. snížení úroku z prodlení - nově bude odpovídat výši stanovenou podle občanského zákoníku, na základě něhož výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů (daňový řád nyní stanovuje zvýšení o 14 procentních bodů).

  O dalším vývoji této novely Vás budeme včas informovat.

  Zavedení plošného reverse-charge

  Rada ECOFIN povolila ČR zavedení plošného reverse charge mechanismu v oblasti DPH na transakce převyšující 17.500 EUR (v přepočtu cca 450.000,- Kč). Příslušné prováděcí rozhodnutí Rady EU povoluje toto opatření od 1.1.2020 do 30.6.2022. Nyní může být zahájen legislativní proces, na němž bude záviset zavedení tohoto opatření, které se předpokládá od 1.7.2020.

  Schválení využití plošného reverse charge je dovršením pěti let tvrdé práce, během kterých ministerstvo financí uskutečnilo desítky jednání a intervencí na všech úrovních. V tuto chvíli je režim přenesené daňové povinnosti nastaven na pořízení služeb a zboží, které definuje zákon o DPH a příloha č. 5 tohoto zákona. Touto výše uvedenou úpravou by se režim reverse charge týkal pořízení služeb a zboží, jejichž hodnota by převyšovala 17.500 EUR, resp. 450.000,- Kč.

  Zdroj: www.mfcr.cz

  Účtenkovku ovládli profíci

  Začátkem listopadu proběhla médii kauza týkající se ovládnutí hry Účtenkovka profesionálními hráči. Ministerstvo financí při projednávání smyslu této loterie slibovalo, že jde především o kontrolu, zda obchodníci neobcházejí EET. Důvodová zpráva informovala o tom, že Účtenkovka poskytne co největší množství účtenek pro další analytickou práci a cílené zaměření kontrol. Ministerstvo již v minulém roce přiznalo, že na základě vadných účtenek nejsou žádné kontroly prováděny.

  „Cílem soutěže je pozitivní motivace spotřebitelů k přebírání účtenek. To se podle průměrného počtu registrovaných účtenek okolo 15 milionů měsíčně daří,“ tvrdí ministerstvo. Ministryně financí Alena Schillerová také popírá fakt, že by Účtenkovku ovládli profesionální hráči. Z dat však plyne, že jeden z hráčů nasbíral letos v srpnu celých 11 128 účtenek, což by při splnění podmínek loterie znamenalo jít denně do 370 obchodů a v každém si něco koupit. Paradoxem ale zůstává, že pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o řádném průběhu loterie přistoupil úřad k omezení počtu účtenek na jednoho hráče za měsíc. Nově bude moci každý hráč registrovat maximálně 500 účtenek. Toto omezení vchází v platnost 1. prosince 2019.

  Zdroj: www.seznamzpravy.cz