• Možnost souběhu kompenzačního bonusu a programu ANTIVIRUS i pro OSVČ

  Finanční správa průběžně zpracovává podávané žádosti o kompenzační bonusy. Bonusové období je automaticky prodlouženo do 13. prosince (tedy do doby ukončení nouzového stavu). Zákon v současné době umožňuje souběh příspěvků z programu ANTIVIRUS a kompenzačního bonusu pouze společníkům s.r.o. Ve sněmovně se k této záležitosti sešli nové předlohy zákona o kompenzačním bonusu, kde by měla být tato možnost uvedena i pro OSVČ. Ministerstvo financí na svém twitterovém účtu v pátek 27. listopadu potvrdilo, že bude legislativa upravena tak, aby OSVČ mohli čerpat jak kompenzační bonus, tak příspěvek z programu ANTIVIRUS.

  Zdroj: www.ct24.ceskatelevize.cz

  Nový daňový balíček pro rok 2021

  Poslaneckou sněmovnou byl schválen nový daňový balíček pro rok 2021, který sebou přináší celou řadu změn týkající se našeho daňového systému vztahující se především k dani z příjmů a je vysoce pravděpodobné, že Senát ho vrátí zpět do Sněmovny.

  Paušální daň pro OSVČ

  OSVČ s ročními příjmy do 1.000.000,- Kč, kteří nejsou plátci DPH, neprobíhá u nich insolvenční řízení, nemají příjmy ze zaměstnání (kromě dohody o provedení práce) a nejsou společníky ve v.o.s. či komplementáři komanditní společnosti, mohou mít od roku 2021 méně administrativních a daňových starostí, pokud si dobrovolně zvolí měsíční platbu paušální daně ve výši 5.496,- Kč zahrnující i úhradu sociálního a zdravotního pojištění v této jedné platbě. Nebude nutno ani podávat tři různé formuláře po skončení roku- daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny.  Jenže v tomto případě nebude možnost uplatnit slevy a odpočty (na děti, na manželku, invaliditu, studium, …) Přihlásit se k paušální dani bude potřeba do 10. ledna 2021! Tedy pokud o paušálu uvažujete, prosím, kontaktujte nás, abychom si probrali, zda pro Vás může být možný a výhodný.

  Stravenkový paušál

  Daňový balíček přináší možnost poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Příspěvek na stravování tak budou moci využít i zaměstnanci, který na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami. Nevylučuje to ale nadále možnost pokračovat se stravenkami či zajištěním jídel ve stravovacích zařízeních jako doposud.

  Podle dosavadních pravidel si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55% ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45% doplácí zaměstnanec ze své čisté mzdy. Toto daňové zvýhodnění zůstává i u stravenkového paušálu, ale zjednoduší se to tím, že se stanovený paušál ve výši odpovídající uznatelnému nákladu jednoduše vyplatí přímo zaměstnanci nad rámec sjednané mzdy.

  Stejně jako u stravenek se i u stravenkového paušálu maximální částka vypočítává jako 70% z hodnoty stravného na pracovních cestách. V letošním roce tak může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za každý odpracovaný den až 72,- Kč, např. za 21 odpracovaných dnů tak zaměstnanec obdrží zhruba 1.500,- Kč.

  Mimořádné odpisy, zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku

  Podnikatelé budou moci pro majetek v první a druhé odpisové skupině (většina výpočetní techniky, strojů, dopravních prostředků) pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 využít mimořádných odpisů. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců (namísto standardních 3 let). Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců (namísto standardních 5 let) - prvních 12 měsíců bude moci uplatnit odpisy až do výše 60% vstupní ceny.

  Dočasné zavedení se projeví i u finančního leasingu a v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky.

  Trvale se zvyšuje hranice pro povinné odepisování ze 40.000,- Kč na 80.000,- Kč. Balíček také navrhuje zrušit kategorii nehmotného majetku (software, licence, www stránky,…). Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku v roce pořízení.

  Zrušení superhrubé mzdy

  Tato změna je nejistá a pravděpodobně až do doby podpisu prezidenta nebude jasné, jakým způsobem se budou danit mzdy zaměstnanců.

  V poslanecké sněmovně bylo její zrušení s tím, že hrubá mzda bude podléhat zdanění 15% a u lidí se mzdou nad 140.000,- Kč sazbou 23%. Senát toto ovšem může zvrátit.

   Zvýšení slevy na poplatníka

  V poslanecké sněmovně došlo také ke schválení zvýšení slevy na poplatníka. Tento návrh vyšel z pera Pirátské strany a měl být alternativou v případě neschválení superhrubé mzdy. Došlo však ke schválení obou návrhů. Návrh, který byl sněmovnou schválen, počítá s tím, že výše slevy na poplatníka bude vycházet z průměrné hrubé mzdy z předminulého roku (pro rok 2021 by tato sleva činila 34.125,- Kč za rok - v současnosti činí 24.840,- za rok). Tedy je vysoce pravděpodobné, že Senát díky tomuto balíček vrátí zpět Sněmovně.

  Zdroj: www.mfcr.cz; www.e15.cz

  Nezapomeňte požádat o vrácení zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí

  Již jsme Vás informovali, že zákonem č. 386/2020 Sb. došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Rádi bychom Vás upozornili, abyste nezapomněli požádat o vrácení této zaplacené daně pokud byl vklad do katastru proveden po 1.12.2019 a daň jste zaplatili. Na našich webových stránkách jsme zveřejnili vzor žádosti o vrácení. O vratky se na kartách majetku změní vstupní ceny. Původní odpisy se nemění, sníží se hodnota odpisů nyní. Daňové odpisy za rok 2020 musí být již ze snížené vstupní ceny.

  Výše minimální mzdy v roce 2021

  Minimální mzda v příštím roce vzroste o 600,- Kč na 15.200,- Kč, to je již jisté. S růstem minimální mzdy souvisí také růst zaručených mezd v jednotlivých skupinách prací. Níže uvádíme přehlednou tabulku po jednotlivých skupinách:

  Skupina prací

  Hodinová mzda

  Měsíční mzda

  1. skupina prací:

  Pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek

  90,50 Kč

  15.200,- Kč

  2. skupina prací:

  Kopáč, lešenář do 10m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér

  99,90 Kč

  16.800,- Kč

  3. skupina prací:

  Zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman nebo holič a kadeřník

  110,30 Kč

  18.500,- Kč

  4. skupina prací:

  Průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě

  121,80 Kč

  20.500,- Kč

   

  5. skupina prací:

  Řidič autobusů, mistr, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, mzdová účetní, učitel ve školce

  134,40 Kč

  22.600,- Kč

  6. skupina prací:

  Obchodní referent, speciální pedagog, správce sítí, tvůrce IT systému, samostatný projektanti rozsáhlých a náročných staveb

  148,40 Kč

  24.900,- Kč

  7. skupina prací:

  Finanční expert, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing, programátor

  163,90 Kč

  27.500,- Kč

  8. skupina prací:

  Odborník na finanční a obchodní strategii, ředitel, makléř na finančním a kapitálovém trhu, vědecký pracovník

  181,- Kč

  30.400,- Kč

  Zdroj: www.du.cz

  EET

  EET je odloženo až do 31.12.2022, původně mělo od ledna 2021 dopadnout na všechny podnikatele. Tedy vše je jinak a až do 31.12.2022 nejsme nikdo vázán povinností EET.