• Inflace

  Dne 13. ledna 2020 byla Českým statistickým úřadem vyhlášena míra inflace za rok 2019. Procentní změna průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti předcházejícímu období je ve výši 2,8%, což je o 0,7% více než v roce 2018, kdy byla 2,1%. Inflace za rok 2019 je tedy druhou nejvyšší průměrnou roční mírou inflace za posledních 11 let (vyšší míra inflace byla pouze v roce 2012 ve výši 3,3%). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3% a ceny služeb o 3,7%. Naše kancelář v návaznosti na smluvní ujednání od roku 2020 o inflaci zvýšila své ceny.

  Zdroj: Český statistický úřad, www.kurzy.cz

  BREXIT a jeho dopad na podnikatele

  Dne 31. ledna 2020 Spojené království po 47 letech opustilo Evropskou unii. Začíná běžet tzv. přechodné období, které je v současnosti stanoveno do konce roku 2020. Během této doby se na Spojené království bude pohlížet, jako kdyby bylo nadále členem Evropské unie. Bude se na něj tedy unijní právo vztahovat v plném rozsahu včetně nově přijatých pravidel a judikatury Soudního dvora EU.

  Po skončení přechodného období bude zboží dovážené na celní území EU ze Spojeného království či naopak vyvážené v opačném směru bude podléhat tzv. celnímu dokladu a může být podrobeno celním kontrolám. Rovněž bude uplatňováno clo na zboží, které bude dováženo na celní území EU ze Spojeného království. Britský premiér Boris Johnson v jednom ze svých prohlášení uvedl: „Evropská pravidla nebudeme respektovat. To my budeme mít naše vlastní zákony pod kontrolou.“ Vyloučil tedy, že by jeho vláda nadále dodržovala některé předpisy platné v unii. Jenže právě na tom EU trvá, jinak není ochotna domluvit se na dohodě, která by zajistila vzájemné obchodování zcela bez cel či kvót na množství dováženého zboží. Konkrétní podoba opatření bude předmětem jednání o dohodě o obchodních vztazích mezi Británií a EU.

  Zdroj: www.ceskatelevize.cz; www.zpravy.aktualne.cz

  Zaručené mzdy

  Vlivem zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020 na částku 14.600,- Kč dochází také ke zvýšení zaručených mezd v jednotlivých skupinách prací. Nezapomeňte, že se v jednotlivých skupinách prací zvýšily mzdy a nesmíte skutečné mzdy mít nižší než tyto minimální uvedené:

  SKUPINA PRACÍ

  PŘÍKLADY PRACÍ

  HODINOVÁ ZARUČENÁ MZDA

  MĚSÍČNÍ ZARUČENÁ MZDA

  1

  Švadlena drobných úprav, doručovatel zásilek, pomocník v kuchyni

  87,30 Kč

  14 600,- Kč

  2

  Sanitář, kopáč

  96,30 Kč

  16 100,- Kč

  3

  Instalatér, zedník, klempíř, číšník, barman, holič či topenář

  106,40 Kč

  17 800,- Kč

  4

  Všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, kuchař specialista

  117,40 Kč

  19 600,- Kč

  5

  Mistr, dispečer, řidič, záchranář, personální a mzdová účetní

  129,70 Kč

  21 700,- Kč

  6

  Správce sítí, tvůrce IT systému

  143,20 Kč

  24 000,- Kč

  7

  Zubař, lékař, farmaceut, finanční expert

  158,10 Kč

  26 500,- Kč

  8

  Makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník

  174,60 Kč

  29 200,- Kč

  Zdroj: https://www.kurzy.cz/mzda/zarucena-mzda/

  Rozhlasové poplatky

  Považujeme za důležité Vás upozornit na povinnost hrazení rozhlasových poplatků. Právnické osoby a fyzické osoby, které jsou podnikateli, musí dle §8, odst. 2, zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, jsou povinny splnit oznamovací povinnost, pokud vlastní rozhlasový přijímač nebo rozhlasový přijímač drží či z jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc užívají. Za rozhlasový přijímač se považuje např.: rádio, radiobudík, mini/mikro věž, rádio umožňující příjem digitálního vysílání ve formátu DAB, počítač/notebook s FM/DVB-T/T2 tunerem, televize se set-top boxem nebo DVB-T/T2/S/C tunerem pro příjem digitálního vysílání nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání.  Dle §3, odst. 3 tohoto zákona je-li rozhlasový přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, poplatníkem je provozovatel dopravního prostředku, tedy osoba zapsaná v tzv. malém technickém průkazu vozidla.

  Poplatník je povinen dle §8, odst. 2 provozovateli oznámit vysílání a to do 15 dnů, kdy se poplatníkem těchto poplatků stal a tento den uvést do oznámení. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti je povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5 000 Kč (u rozhlasových poplatků) a 10 000 Kč (v případě televizních poplatků). Tato přirážka se platí za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit rozhlasový nebo televizní poplatek. Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč a měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč z každého rozhlasového a televizního přijímače.