• Přinášíme Vám informace o aktuální podobě návrhů vybraných změn novely zákoníku práce, jejíž účinnost se předpokládá ve druhé polovině roku 2023.

  Dohody konané mimo pracovní poměr

  V připomínkovém řízení došlo k několika změnám u nové úpravy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

  • Rozvrh pracovní doby – bude třeba dohodáře seznámit s rozvrhem pracovní doby minimálně 3 dny předem (nebude třeba dodržovat 7 dní dle původního návrhu)
  • Informační povinnost zaměstnavatele – podle §37 a § 37a se bude informační povinnost vztahovat také na zaměstnance na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, blíže bude specifikováno v §77 a §77b
  • Překážky v práci na straně zaměstnance (převážně překážky neplacené)
  • Právo zaměstnance požádat o zaměstnání v pracovním poměru, pokud vztah s dohodářem v posledních 12 měsících trval alespoň 180 dní
  • Nárok na dovolenou pro dohodáře – pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně

   

  Práce na dálku

  I v této velmi diskutované oblasti návrhu zákoníku práce došlo k několika změnám.

  • Již nejsou povinně stanoveny náležitosti dohody o výkonu práce na dálku. Zaměstnavatel a zaměstnanec si náležitosti stanoví sami, sjednané podmínky by však měly být prospěšné pro obě strany.
  • Dále se navrhuje možnost výběru, zda bude mít zaměstnance nárok na úhradu nákladů, které v důsledku práce na dálku vznikly (tj. energie, voda, internet atd.), nebo je zaměstnavatel bude hradit měsíční paušální částkou v zákonné výši, která bude zákoníkem práce stanovena. Bude však také možná písemná dohoda, že náhradu nákladů zaměstnavatel hradit vůbec nebude.
  • Směrnice Evropské unie požaduje hranici věku dítěte tzv. pečujícího rodiče upravit minimálně na 8 let věku dítěte. V tuto chvíli je v návrhu novely zákoníku práce hranice 9 let.

   

  Doručování písemností

  • Elektronické doručování – „do vlastních rukou“ se musí doručovat jednostranné jednání (např. výpověď, mzdový výměr)
  • Doručování na elektronickou adresu bude možné pouze se souhlasem zaměstnance (v samostatném písemném prohlášení)
  • Zaměstnavatel musí informovat o podmínkách elektronického doručování před udělením souhlasu s elektronickým doručováním
  • Fikce pro elektronické doručení se prodlužuje z 10 na 15 dnů

   

  Připravovaných změn v zákoníku práce je mnohem více, prozatím jsme Vám zde uvedli nejdůležitější aktuální vývoj návrhu novely. O dalších změnách Vás budeme informovat.

   

  Zdroj: www.podnikatel.cz