• Povinnost provádět testování u zaměstnanců se rozšířila i na nejmenší podniky a OSVČ. I firmy s alespoň jedním zaměstnancem a OSVČ musí počínaje 6. dubnem provádět testování.

  Kdo může příspěvek čerpat?

  Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v ČR, OSVČ, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

  Příspěvek nebudou moci čerpat územně samosprávné celky a příspěvkové organizace.

  Jakým způsobem bude testování zaměstnanců vykazováno a jak si požádat o příspěvek?

  Začátkem dubna byla spuštěna aplikace pro vykazování testovaných zaměstnanců. Tato aplikace je přístupná ze stránek: https://www.samotesty-covid.cz/ a při prvotní registraci je nutné získat aktivační kód, který byl v průběhu března zaslán do datových schránek. Pokud mezi žadatele patříte a aktivační kód Vám nedorazil, můžete si o něj prostřednictvím webové aplikace požádat: https://aplikace.samotesty-covid.cz/#/zamestnavatel/aktivacni-token.

  Co dělat když nemám datovou schránku? Pro snadnou registraci zdravotní pojišťovny doporučují její zřízení. Pokud jako OSVČ nevlastníte datovou schránku, zveřejňují zdravotní pojišťovny jeho alternativní získání, níže přinášíme výčet pojišťoven, které k dnešnímu dni tuto informaci zveřejnili:

  • VZP - umožňuje alternativní získání aktivačního kódu pomocí aplikace Moje VZP (kód zde bude zveřejněn od 12. dubna)
  • VOZP - lze o vygenerování kódu požádat prostřednictvím call centra a aktivační kód by měl být následně doručen poštou
  • ČPZP - nabízí dvě možnosti - požádat prostřednictvím E-přepážky nebo navštívit pobočku
  • ZPŠ - možnost navštívit pobočku a vyžádat si aktivační kód

  Žadatel při žádosti uvede kromě identifikačních a kontaktních informací o zaměstnavateli zejména:

  • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
  • příslušnost k zdravotní pojišťovně
  • číslo pojištěnce, příp. datum narození
  • datum provedení testu
  • pozitivní/negativní výsledek každého testu
  • číslo bankovního účtu pro vyplácení příspěvku (bankovní účet bude totožný s tím, z něhož žadatel hradí pojistné na zdravotní pojištění)

  Dále žadatel musí doložit účetní/daňový doklad za nakoupené testy (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané ministerstvem zdravotnictví podle §4, odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). Pokud nakoupil testovací sady v zahraničí, v rámci doložení přepočítá nákup testů dle platného kurzu dle ČNB v den nákupu.

  U zadávání seznamu o provedených testech jsou v systému dvě možnosti - buď je možné seznam pořídit ručně v rámci této aplikace, nebo nahráním údajů ze souboru, pro nějž ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo vzor: https://www.samotesty-covid.cz/ke-stazeni/ Na výše uvedených stránkách naleznete i podrobně zpracovanou příručku pro práci s aplikací.

  Žádosti je možné podávat od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo vykázáno testování zaměstnanců (tedy za březen je možné žádat od 1. dubna) a je nutné žádost podat nejpozději do posledního dne následujícího měsíce (tedy za březen je možné žádat do 30. dubna).

  Jakým způsobem bude příspěvek proplacen?

  Příspěvek bude proplacen na bankovní účet zaměstnavatele, resp. OSVČ, ze kterého je hrazeno pojistné a který byl uveden při registraci do webové aplikace. Lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti.

  Zdroj: www.mpo.cz; www.samotesty-covid.cz