• Česká republika jako druhý členský stát EU schválila všech devět operačních programů z unijních zdrojů politiky soudržnosti pro programové období 2021 až 2027. Do konce letošního roku plánuje vyhlásit 178 výzev za více než 370 miliard korun z celkových 520 miliard korun. Odsouhlasené jsou programy Doprava, Integrovaný regionální operační program, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Jan Amos Komenský, Životní prostředí, Zaměstnanost+, Technická pomoc, Rybářství a Spravedlivá transformace. Jedná se dle sdělení Hugo Sobrala o stěžejní peníze, které může Česká republika použít na digitální transformaci rozvoje regionů, na postcovidovou obnovu, na zmírnění důsledků ukrajinské krize či v boji s rostoucími cenami energií.

     

    Zdroj: www.ceskenoviny.cz