• Mimořádná možnost zrušení registrace k DPH do 8. prosince 2022

  Úvodem uvádíme mimořádnou možnost zrušení registrace k DPH.

  Plátci, jejichž obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení přesáhl částku 1 mil. Kč, ale nepřesáhl částku 2 mil. Kč a chtějí rychle zrušit svoji registraci k DPH, mohou tak učinit pouze do čtvrtka 8.12.2022. Tato možnost může být výhodná například pro fyzické osoby, které překročily obrat 1 mil. Kč v průběhu roku 2022 a od roku 2023 chtějí využít paušální daň.

  Jediná možnost zrušení registrace v přechodném období za účelem vstupu do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023 je tento výše uvedený postup podle přechodných ustanovení.

  Zvýšení limitu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč

  Součástí daňového balíčku je zvýšení limitu obratu pro povinné plátcovství DPH na 2 mil. Kč místo dosavadního limitu 1 mil. Kč.

  Dle přechodných ustanovení nejsou povinny registrovat se k DPH ty osoby, které překročily obrat 1 mil. Kč v průběhu listopadu či prosince 2022.

  Pokud se naopak neplátce chce stát plátcem, musí to správci daně výslovně sdělit, ale nejpozději do 15. prosince 2022, resp. 16. ledna 2023.

  Změny u paušálního režimu fyzických osob

  Od roku 2023 se limit příjmů u paušální daně rozšíří na 2 mil. Kč a budou stanovena 3 pásma paušální daně. Tyto pásma budou odvozena od charakteru příjmů poplatníka. V každém pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních a budou jinak vysoké i jejich daně a veřejná pojistná.

  První pásmo se bude týkat všech OSVČ, které mají roční příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem a také OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80 % výdajovým paušálem (pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit daný výdajový paušál. Měsíční paušální záloha pro první pásmo je na rok 2023 stanovena ve výši 6 208 Kč.

  Druhé pásmo je určeno pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma. Bude platit také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem, pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů. Měsíční záloha pro druhé pásmo bude činit 16 000 Kč.

  Třetí pásmo se bude týkat OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Měsíční záloha bude činit 26 000 Kč.

  Mezi jednotlivými pásmy je možné přecházet z důvodu měnícího se příjmu živnostníka, avšak pouze od nového zdaňovacího období, tedy vždy od 1. ledna.

  Změna v podávání přiznání k daní z příjmů

  Od roku 2023 se budou zvyšovat limity rozhodných pro povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Zaměstnanci s jinými příjmy do 20 000 Kč (do roku 2022 platí limit 6 000 Kč) nebudou muset podávat přiznání a také osoby s příjmy nepřesahujícími 50 000 Kč (do roku 2022 platí limit 15 000 Kč).

  Osoby, kterým bude nově od nového roku zřízena datová schránka ze zákona by si měly dát pozor na dodržení elektronické firmy daňového přiznání.

  Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023

  Pro hmotný majetek pořízený mezi 1. lednem 2020 a 31. prosincem 2023 lze uplatnit mimořádné daňové odpisy, a to během 12 měsíců u majetku spadajícího do 1. odpisové skupiny, resp. během 24 měsíců u majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny. Doposud bylo možné uplatňovat mimořádné odpisy pouze u majetku pořízeného v letech 2020 a 2021.

  Změny související s kontrolním hlášením

  Od roku 2023 již nebude platit pětidenní lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně. Lhůta se nově bude odvíjet ode dne dodání (nikoli) doručení výzvy do datové schránky a bude v délce 17 dní. Také budou sníženy pokuty za pozdní podání na polovinu (avšak při splnění určitých podmínek).

  Windfall tax

  O této nově zaváděné dani z mimořádných zisků (tzv. Windfall Tax) jsme Vás již informovali v dopise za září. Daň ve výši 60 % ze zisku převyšujícího 120 % průměrného základu daně za několik předchozích zdaňovacích období se uplatní od roku 2023 a bude se vztahovat pouze na vybrané subjekty z oblasti energetiky, bankovnictví a těžebního průmyslu.

  Nemovité kulturní památky

  V neposlední řadě daňový balíček také přináší vyjasnění úpravy u nemovité kulturní památky. Novela zákona o daních z příjmů umožní poplatníkům, aby se rozhodli, jak budou postupovat dále. Tedy zda budou ke kulturní památce přistupovat dle předpisů do roku 1987, kterou ale od roku 1988 nelze formálně za kulturní památku považovat, i nadále z hlediska daní jako k nemovité kulturní památce, anebo ji budou nově odepisovat jako běžnou nemovitou věc.

  Zdroj: www.mfcr.cz, www.daneprolidi.cz, www.behounek.eu