• Ministerstvo financí zveřejnilo ve finančním zpravodaji č. 55 dne 15. října rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň subjektům, kterým plynuly v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 příjmy alespoň z jedné nebo více následujících činností, jež byly usnesením vlády ode dne 14.10.2020 omezeni. Jedná se o činnosti:

  • provozování restauračních zařízení a barů,
  • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
  • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
  • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
  • provozování cirkusů a varieté,
  • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
  • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
  • pořádání veletrhů,
  • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
  • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,
  • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických
  • nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

  Subjektům, kteří tuto činnost provozují, se promíjí:

  • úrok z prodlení podle §252 daňového řádu vzniklý na DPH za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020 (resp. za 3. čtvrtletí 2020), dojde-li k úhradě daně, nejpozději dne 31.12.2020. Tyto subjekty mohou DPH za výše uvedená období uhradit později, nejdéle však do 31.12.2020 (v opačném případě bude nabíhat úrok z prodlení zpětně). Tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě.
  • zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatné ve dnech 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. Tyto subjekty nemusí hradit zálohy na daň silniční v průběhu roku 2020. Doplatí celou hodnotu za rok 2020 v lednu v rámci podání daňového přiznání.
  • zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15.10. do 15.12.2020.

  Pokud budete chtít této možnosti využít, je nutné tuto skutečnost oznámit příslušnému správci daně a postačí toto oznámení zaslat i e-mailem.