• V současné době je datová schránka zřizována pouze vybraným subjektům. Vlivem schválení novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dojde v roce 2023 k výraznému rozšíření okruhu těch, kteří budou mít automaticky zřízenou datovou schránku.

    S účinností od 1. ledna 2023 bude datová schránka automaticky zřizována nejen obchodním společnostem zapsaným v obchodním rejstříku, ale rovněž entitám, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Toto ministerstvo vnitra splní nejpozději do 31. března 2023 na základě přechodných ustanovení novely zákona.

    Dále bude automaticky zřízena datová schránka všem podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ). Opět má ministerstvo vnitra povinnost datovou schránku zřídit nejpozději do 31. března 2023.

    Datová schránka bude zřízena i každé svéprávné fyzické osobě, která použije prostředek pro elektronickou identifikaci - tedy nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud aktivně využívají prostředek kvalifikovaného systému elektronické identifikace (v současné době se jedná především o občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem, ID portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA ID), čipovou kartu pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu nebo bankovní identitu). V tomto případě je možné datovou schránku deaktivovat prostřednictvím žádosti ministerstvu vnitra.

    Zdroj: https://www.businessinfo.cz/clanky/datovou-schranku-za-rok-vyuziji-dalsi-skupiny-podnikatelu-ale-i-verejnost/