• Koncem roku 2020 skončilo stanovené přechodné období vztahující se k BREXITu. V souladu s novou dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím došlo od 1. ledna 2021 k velkým změnám. Spojené království opustilo celní unii a jednotný trh EU, veškeré politiky EU a mezinárodní dohody. Skončil volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Zásadním bodem dohody z hlediska obchodu je stanovení nulové celní sazby a nulové kvóty na veškeré zboží, které splňují příslušná pravidla původu.

    Finanční správa k dopadům vystoupení Spojeného království z EU zveřejnila dne 17. prosince 2020 informaci: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/inf-k-dopadum-brexitu-oblast-dph

    Z pohledu aplikace DPH se Spojené království stává od 1. ledna 2021 třetí zemí (tzn., že u této země bude platit období princip jako při obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem). Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU.

    V případě, kdy došlo k zahájení přepravy před 31.12.2020, ale k jejímu ukončení došlo po 1.1.2021 či teprve dojde, se budou tato plnění pro účely DPH stále považovat za plnění uvnitř EU. Bude však třeba tyto probíhající pohyby zboží předložit celním orgánům. Ty mohou od dovozce požadovat, aby prostřednictvím přepravního dokladu prokázal, že k zahájení odeslání nebo přepravy došlo před koncem přechodného období.

    Zdroj: www.financnisprava.cz