• Pokud jste osoba, které byla zřízena datová schránka ze zákona, daňové přiznání jste podali v listinné podobě a v okamžiku podání jste ještě neměli datovou schránku zřízenou a zpřístupněnou, pak je všechno v pořádku. Pokud jste ale již datovou schránkou zpřístupněnou měli, je nutné, abyste daňové přiznání podali znovu a tentokrát elektronicky. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku pro letošní rok, finanční správa by měla být benevolentní a obdržíte výzvu, která bude obsahovat definici vady podání. Pokud vadu napravíte ve stanovené lhůtě, tak se na vás pravděpodobně žádná sankce vztahovat nebude.

    Zdroj: www.podnikatel.cz