• V souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem, ČNB zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ a.s. působit jako banka. Sberbank od 28. února zastavila veškeré karetní transakce (později dočasně umožnila karetní transakce s denním limitem 1.000,- Kč), pobočky zůstali uzavřené a internetové bankovnictví zastavené.

    S ohledem na výše uvedené doporučujeme neprovádět transakce zaměstnancům a obchodním partnerům na účty vedené u Sberbank. Obdobně reaguje i Česká správa sociálního zabezpečení či Úřad práce, kteří pozastavují výplaty důchodů, dávek a podpor v nezaměstnanosti na účty vedené u Sberbank.