• Na podporu energetické soběstačnosti a úsporu energií jsou z Národního plánu obnovy vyčleněny čtyři miliardy korun. Z dotace je možné financovat vybudování fotovoltaické elektrárny vč. systémů akumulace, projektovou dokumentaci a inženýrské práce spojené s výstavbou. Instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny musí být nanejvýš jeden MWp. MPO žádosti přijímá od 22. března a podávat je bude možné do 30. června.

  Prioritou je podpořit malé a střední podniky. V případě nevyčerpání alokace je možné finanční prostředky přealokovat i pro větší podniky. Dotace půjdou na dva typy projektů - pro žadatele, kteří vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu (na tuto variantu jsou ve výzvě připraveny tři miliardy) a pro žadatele, kteří mají v nájmu jen část nemovitosti právě za účelem instalace fotovoltaické elektrárny.

  Firmy mohou dosáhnout až na 50% míru podpory z celkových způsobilých výdajů. Míra podpory je rozložena následovně:

  • 35% na fotovoltaické systémy
  • 50% na systém akumulace na projekty mimo území Prahy
  • 45% na systém akumulace na projekty na území Prahy.

  Tím se investice do FVE stává zajímavou investicí s poměrně krátkou dobou návratnosti. Bližší informace naleznete na webových stránkách: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/