• Součástí novely zákona o DPH, která se vztahuje k režimu OSS, je také zrušení osvobození od daně u dodávek nízké hodnoty z třetích zemí.

    Toto zrušení opět vychází ze směrnice EU. Dovoz zboží z třetích zemí, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, je i nadále osvobozen od DPH podle §71, odst. 3, písm. a) zákona o DPH, nejpozději však do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH.

    O nabytí účinnosti novely zákona o DPH, Vás budeme informovat.

    Zdroj: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_novela_ZDPH_2021_primy_ucinek.pdf