• Ke dni 1.7.2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 456/2002 Sb., o státní sociální podpoře, která zavádí povinnost pro zaměstnavatele sdělit bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, a to na základě výzvy příslušného orgánu státní sociální podpory, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, nebo na požádání žadatele o dávku a osoby společně posuzované.

    Je připravován nový modul, který zajistí pohodlnou komunikaci s Úřadem práce. Podle informací by mělo dojít ke zveřejnění formátu ze strany MPSV k 30.4.2023, avšak zároveň se očekává zpoždění náběhu elektronické komunikace s Úřadem práce, které by mělo být doprovázeno odkladem účinnosti až na 1.9.2023.