• Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu z července 2022 finanční úřady mohou požadovat od Policie ČR záznamy o pohybu vozidel a tím jednoduše znevěrohodnit předložené knihy jízd a další tvrzení týkající se pohybu vozidel. Údaje o vozidlech mohou mít vliv na DPH (uznání či neuznání nároku na odpočet daně na vstupu), daň z příjmu (uznání nákladů na provoz vozidla a jeho odpisů) i daň ze závislé činnosti (používání firemního vozu pro soukromé účely).

     

    Uvádíme některé základní informace k povinnosti vést knihy jízd:

    Knihy jízd musí vést plátci DPH a také i neplátci DPH, kteří neuplatňují paušální výdaje. Knihu jízd by také měli vést všichni, kteří dokládají dodržování bezpečnosti práce. Účelem dokumentu je prokázání, že auto je skutečně používané k dosažení, udržení a zajištění příjmů. Kniha jízd musí obsahovat základní informace o vozidle (typ automobilu, SPZ, průměrná spotřeba, datum zahájení provozu) a údaje o každé cestě (datum jízdy, čas odjezdu, čas příjezdu, stav tachometru na začátku a na konci jízdy, bezpečnostní přestávky, místo výjezdu a cílové místo, čerpání PHM, účel cesty). V dnešní době již nemusí být kniha jízd pouze v papírové podobě, ale můžete vést elektronickou knihu jízd. Některé dokonce umí využívat GPS nástroje, které nahrávají údaje automaticky.

    Zdroj: www.kurzy.cz