• Milostivé léto II

  Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, mají možnost využít Milostivého léta II. Státní firmy a veřejné instituce dlužníkům odpustí vysoké poplatky, pokud dlužník od 1.9. do 30.11. uhradí celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy původní dluh bez úroků, penále apod.) a k tomu zaplatí poplatek 1 815 Kč exekutorovi. Tento poplatek je zpravidla výrazně nižší než původní vymáhaná částka.

   

  Milostivé léto II může využít občan s exekucí, který není v insolvenčním řízení a vztahuje se na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u státu, samospráv, měst, úřadů, státních fondů a příspěvkových organizací, škol, městských, státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Vztahuje se tedy pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.

   

  Jak postupovat?

  1. Doporučeným dopisem, mailem nebo osobně sdělte exekutorovi, že využijete Milostivého léta II. Požádejte u konkrétní exekuce o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat. Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz
  2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte svoji dlužnou jistinu a částku 1 815 Kč na účet exekutora.
  3. Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu.
  4. Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů. Tímto vám bude prominuta platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený.

  Zdroj: www.mpsv.cz, www.financnisprava.cz