• Vláda dne 25.1.2023 schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů právnických i fyzických osob. Nakonec tato právní úprava počítá s dobou vzniku nároku na odpuštění příslušenství vázanou k nedoplatkům vzešlých do 30.9.2022. Tzv. „odpustné období“ je období, ve kterém musí dlužníci uhradit jistinu dluhu. Toto období je stanoveno od 1.7.2023 do 30.11.2023. Jistinu je možné uhradit až ve 4 splátkách, nejpozději však do 17 měsíců od začátku odpustného období.

    Dále bylo schváleno také tzv. „pojistné milostivé léto“, které umožňuje dlužníkům zbavit se neuhrazených závazků vůči státu, a to bez povinnosti platit penále nebo případných exekučních nákladů. Nově se týká také pohledávek, které byly vymáhány jinak než soudními exekutory, což je rozdíl oproti minulým milostivým letům I. a II. 

     

    Zdroj: www.kurzy.cz