• Daň z nemovitých věcí a silniční daň - termín pro podání přiznání je 31. ledna 2020

  Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2020 do 31.1.2020 mají poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku či poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali - pokud díky těmto změnám došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, příp. zvýšení nadzemních podlaží apod. Poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit FÚ. Pokud jim nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají pouze dílčí daňové přiznání.

  Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna místního koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna ceny půdy není důvodem pro podání daňového přiznání, finanční správa tuto změnu zohlední automaticky.

  Přiznání k silniční dani za rok 2019 se podává do 31.1.2020 správci daně a  předmětem daně jsou všechna silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, která jsou využívána pro podnikání. Osvobozena jsou například vozidla kategorie L nebo vozidla jezdící na alternativní pohon, elektřinu, LPG, CNG nebo hybridní pohon. Daň se snižuje u vozidel se stářím do 108 měsíců. Upozorňujeme, že tato daň se musí platit i z nákladních aut nepoužívaných pro podnikání, pokud mají hmotnost nad 12 tun, což se může dotknout i některých neziskových organizací a soukromých osob.

  Končící platnost certifikátů pro zařízení EET

  Upozorňujeme, že začátkem roku 2020 končí platnost dalších pokladních certifikátů z druhé vlny EET, dle finanční správy jich v lednu skončí 15 tisíc. Prosím, zkontrolujte si platnost Vašeho certifikátu na portále finanční správy www.daneeletronicky.cz.

  Jednoduše lze vygenerovat nový certifikát přes www.daneelektronicky.cz. V části EET v oddíle „CERTIFIKÁTY“, je možné ověřit dobu platnosti pokladního certifikátu, ale také využít službu upozornění na konec jeho platnosti. K tomu stačí ve stejné části aplikace do pole „Email pro upozornění“ zadat kontaktní e-mailovou adresu. Na tu následně budou poplatníkovi zaslány postupně tři e-maily s upozorněním o blížícím se konci platnosti konkrétního pokladního certifikátu.

  Zdroj: www.financnisprava.cz

  Finanční správa varuje před podvodnými e-maily o nedoplatcích daní

  Dne 14. ledna 2020 finanční správa informovala o rozesílání e-mailů, které působí dojmem, že je rozesílá finanční správa a vypadají jako upozornění na daňový nedoplatek. Dlužník je vyzýván, aby částku uhradil na uvedený bankovní účet, který v žádném případě není účtem finančního úřadu. Čísla účtů finanční správy jsou zveřejněna na webu finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu), kde je možné si je zkontrolovat. Navíc účty finanční správy jsou vždy u ČNB s kódem banky 0710. E-maily rozesílané finanční správou mají vždy tvar domény „…@fs.mfcr.cz“ Finanční správa připravuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

  Zdroj: www.financnisprava.cz