• Všechny obce do 10 tisíc obyvatel mohou v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ zažádat o dotaci na opravy místních komunikací a mohou tak počítat s dotací do 50 procent vynaložených nákladů. Obce do 3 tisíc obyvatel mohou žádat navíc také o dotaci na rekonstrukci veřejných budov. Tyto obce mohou získat prostředky až na 80 procent vynaložených nákladů.

    Ministerstvo zveřejňuje konkrétní typy projektů, které by v rámci projektu měly vést ke zkvalitnění života obyvatel v obcích. Jedná se o opravy a modernizace vozovek a krajnic, odpočívadel, parkovacích zálivů včetně zastávkových pruhů autobusové dopravy. Dále také opravy a vybudování nadjezdů, kanalizace, opěrných zdí, příkopů. U veřejných budov se jedná o rekonstrukce, modernizace, přestavby a přístavby budov jako jsou kulturní domy, obecní úřady, knihovny, budovy mateřských a základních škol atd.

    Žádosti budou přijímány od 2. května do 5. června 2023 a schválené projekty by měly být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2024.

     

    Zdroj: www.mmr.cz