• Každá kapitálová společnost musí mít statutární orgán – společnost s ručením omezeným jednatele a akciová společnost představenstvo či správní radu. Zakladatelé společností často zvolí do funkce jednatele osobu, která předtím ve společnosti pracovala na základě pracovní smlouvy.

   

  Nejvyšším soudem bylo několikrát judikováno, že funkci jednatele nelze vykonávat v pracovním poměru z toho důvodu, že výkon funkce jednatele není závislou činností. Neznamená to ale, že aktuální pracovní poměr musí okamžikem jmenování do funkce jednatele zaniknout.

   

  Souběžně vedle sebe může existovat pracovní smlouva i smlouva o výkonu funkce, ale záleží na druhu práce, kterou jednatel před jmenováním vykonával. Pokud zaměstnance pracoval na pozici, jejíž součástí není obchodní vedení a nijak nesouvisí s činností jednatel, bude se jedna o tzv. nepravý souběh, který byl judikaturou označen za přípustný. V případě pravého souběhu však automatiky původní pracovní smlouva zaniká. Pro uvedení příkladu pravého souběhu si můžeme představit, že zaměstnanec pracoval na pozici generálního nebo obchodního ředitele.

   

  Nejvyšší správní soud však svými posledními rozhodnutími ukázal, že není v rozhodování konzistentní, a proto je judikatura poměrně nesrozumitelná a lze doporučit vyhledat právní pomoc.

   

  Zdroj: www.epravo.cz