• Parlament projednává návrh zákona, podle kterého se mají poprvé za rok 2023 oznamovat činnosti nabízené prostřednictvím tzv. digitálních platforem, tedy softwarových aplikací umožňujících kontakt prodejce či poskytovatele se zájemcem. Návrh zákona doplňuje automatickou výměnu informací. Provozovatelé platforem budou mít jednou ročně, vždy do 31. ledna, povinnost správci daně oznámit informace týkající se příjmů dosažených uživateli těchto platforem, které zákon označuje jako prodejce. Oznámení se bude činit pouze elektronicky a příslušným správcem daně bude Specializovaný finanční úřad. Oznamovací povinnost se bude vztahovat na ty platformy, které usnadňují provádění vybraných činností za úplatu. Jedná se o čtyři okruhy aktivit:

  • poskytnutí nemovité věci (k bydlení či podnikání, parkovací místa apod.)
  • poskytnutí dopravního prostředku (bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou)
  • osobní služba (jedná se o práci fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v online nebo fyzickém prostředí)
  • prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata)

  V oznámení mají být informace o platformě a jejím provozovateli, údaje zjištěné o prodejci, údaje o celkové výši plnění za každé kalendářní čtvrtletí vztahující se k prodejci a počet vykonaných činností, resp. provedených transakcí, popř. u nemovité věci adresu nabízené nemovité věci, identifikační údaje podle katastru nemovitostí, počet dní, kdy byla nemovitost pronajata a druh pronajaté nemovitosti.

  Zdroj: www.du.cz