• V dubnu byla zveřejněna novela vyhlášky č. 84/2005 o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

    V rámci novely došlo k upřesnění některých pojmů, které by mohlo vést k případné aktualizaci směrnic ke stravování. Tato novela již také myslí na peněžitý příspěvek, tzv. stravenkový paušál. Ve všech případech, kdy je možno poskytnout stravenku, jako náhradu stravování, když organizace provozuje vlastní školní jídelnu, je také možno poskytnout stravenkový paušál.

    Níže přinášíme odkaz na celé znění novely vyhlášky: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-84/zneni-20210421