• Dne 1. října vstoupila v účinnost novela zákona o DPH pod č. 355/2021 Sb. Jedná se o novelu zákona o DPH, která se zabývá především zásadními změna na úrovni EU u e-commerce (tyto změny bylo do značné míry nutné použít již od 1. července nezávisle na pozdním přijetí této novely). Tato novela potvrzuje pravidla registrace do systému One Stop Shopu a zavádí právní úpravu přiznání v režimu OSS.

    Rádi bychom ale upozornili i na fakt, že se tato novela týká nejen subjektů, kteří provozují e-shopy, ale vztahuje se i na objednávky telefonické či e-mailem, v tomto případě není důležité, jak je objednáno, ale jak je dodáno.

    Prodejem zboží na dálku se dle § 4, odst. 9 rozumí dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobou povinnou k dani, která zboží dodává nebo třetí osobou. Jedná se o zboží, které je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně a nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží. Zjednodušeně řečeno, prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží z ČR do jiného členského státu neplátci DPH a přepravu uskutečňuje buď přímo prodávající, nebo jím zmocněná třetí osoba (např. přepravce). V případě, kdy u těchto prodejů dojde k překročení limitu 10.000 EUR pro celou oblast EU je subjekt povinen se v příslušných státech EU, kam toto zboží dodává, registrovat k DPH nebo využít tzv. režimu One Stop Shopu (podrobně jsme o tom psali již v minulých dopisech).

    Účinnost novely je ovšem důležitá pro zásilky z dovozu v hodnotě do 22 EUR, které je nutné od 1.10.2021 zatěžovat DPH (od cla jsou i nadále osvobozeny).

    V souvislosti s touto novelou by mělo dojít ke změně formuláře přiznání a plnění vykazovaná v režimu OSS by měla být uvedena na řádku 24 přiznání k DPH v jednotlivých měsících. Tato plnění se budou také vykazovat v samostatném přiznání v režimu OSS.