• S ohledem na vývoj epidemické situace došlo ke spuštění nových výzev kompenzačních programů COVID - Nepokryté náklady a COVID 2021. Dne 10.12.2021 aktualizovalo MPO informace o obou programech, konkrétně předpokládané výše kompenzací a podmínky za kterých bude možné programy čerpat. Rozhodným obdobím je v případě obou kompenzačních programů 1. listopad až 31. prosinec 2021. Toto období následně může být případně prodlouženo dle aktuální situace a účinnosti restriktivních opatření.

  COVID - Nepokryté náklady

  Za jednu z hlavních podmínek se stanovuje pokles obratu žadatele v rozhodném období min. o 30% ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Výše podpory činí:

  • v případě poklesu obratu o alespoň 30 %, ale méně než 50 % činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
  • u poklesu obratu o min. 50 % činí podpora 70 % nepokrytých nákladů za rozh. období.
  • v případě poklesu obratu mikropodniku, který za poslední uzavřené účetní období zaměstnával méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahovala 2 miliony EUR, o alespoň 80 % činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.

  Podpora se poskytuje do maximální výše 30 mil. Kč na jednoho žadatele.

  COVID 2021

  I v případě programu COVID 2021 bude žadatel povinen prokázat, že v rámci jeho podnikatelské činnosti došlo k poklesu obratu za rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 %. Za srovnávací období se shodně jako v případě programu COVID – Nepokryté náklady bude považovat stejné období roku 2019.

  Výše podpory:

  • v případě poklesu tržeb o více než 30 %, ale méně než 50 % bude podpora 300 Kč na jednoho zaměstnance v pracovním poměru; počet zaměstnanců je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) za každý den, za který se o podporu žádá.
  • v případě poklesu tržeb o více než 50 % bude podpora činit 500 Kč na jednoho zaměstnance v pracovním poměru; počet zaměstnanců je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) za každý den, za který podnikatel o podporu žádá.

  Oba výše uvedené programy bude možné kombinovat s podporou programu Antivirus, ale nebude jej možné za stejné rozhodné období kombinovat s kompenzačním bonusem. Zároveň platí, že nemohou být poskytnuty oba programy zároveň.

  Bližší informace o těchto programech naleznete na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/avizo-2--vyzvy-z-programu-covid---2021--264914/ a https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/avizo-3--vyzvy-z-programu-covid---nepokryte-naklady--264918/