• Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře a půjde především o zvýšení životního a existenčního minima nejméně o 5 procent, které má vliv na výpočet výše řady sociálních dávek. Přibližně o 30 procent vzrostou přídavky na děti. Průměrná výše přídavku je letos 1100 Kč měsíčně na dítě a od ledna by měla narůst přibližně o 200 Kč. MPSV také připravuje úpravu normativů, která by spravedlivěji odrážela náklady na bydlení a zajistila správné zacílení příspěvku na bydlení.

     

    Zdroj: www.mpsv.cz