• V souvislosti s událostí na Ukrajině a přijímání sankcí vůči Rusku si Vás dovolujeme upozornit omezení obchodování s osobami na sankčním seznamu, tj. na povinnost dle §8, odst. 8 zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML):

    V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, zda

    a) klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je povinné osobě znám, není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a

    b) jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je povinné osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

    Ověřit si zda osoba/společnost je/není na sankčním seznamu můžete na webu: https://www.sanctionsmap.eu/#/main