• S ohledem na uzavření škol budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Nárok na ošetřovné bude po celou dobu nuceného uzavření škol. Výše bude činit 70% redukovaného denního vyměřovacího základu, minimální výše denní dávky bude 400,- Kč. Na webu ČSSZ bude po schválení zákona parlamentem k dispozici formulář, který rodiče vyplní a předají svému zaměstnavateli, jež jej následně odešle na OSSZ.

    Vláda schválila i ošetřovné pro OSVČ. Ti budou mít nárok na 400,- Kč za kalendářní den. Po schválení parlamentem bude na webu MPO zveřejněn inteligentní formulář, prostřednictvím něhož se bude žádat.

    Zákon byl zatím schválen pouze poslaneckou sněmovnou a míří do senátu. V okamžiku, kdy bude ukončen schvalovací proces, a budou zveřejněny příslušné formuláře, Vás budeme informovat o dalších postupech.

    Zdroj: www.mpsv.cz, www.mpo.cz