• Vzhledem k blížícím se termínům pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů Vám přinášíme několik základních informací a termínů.

    Daňové přiznání podávají OSVČ, jejichž příjmy za rok 2022 přesáhly 15 tisíc Kč. Pokud měl podnikatel v daném roce příjmy také ze zaměstnání, limit se mu snižuje na 6 tisíc Kč. Do těchto příjmů se počítají i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, výher, prodeje nemovitosti.

    Základní termín pro podání daňového přiznání je 3.4.2023. V případě, že bude přiznání podáno elektronicky, se termín prodlužuje do 2.5.2023 a na ty, kteří využívají služeb daňového poradce se vztahuje termín 3.7.2023.

    V roce 2023 se zvyšuje základní sleva na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč. Sleva na první dítě činí 1 267 Kč měsíčně (15 204 Kč ročně), na druhé dítě 1 860 Kč měsíčně (22 320 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě 2 320 Kč měsíčně (27 840 Kč ročně). Bonus je dvojnásobný v případě, že dítě je držitelem průkazu ZTP/P.

    Zvyšuje se i sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení na 16 200 Kč, jelikož školkovné odpovídá minimální mzdě v ČR a ta v loňském roce dosahovala přesně této částky.

    Základní termín u podnikatelů fyzických osob (OSVČ) pro odevzdání přehledů na pojišťovny a správu sociálního zabezpečení je měsíc od termínu pro podání přiznání, tj. do 2.5.2023, v případě podání daňového přiznání elektronicky se termín o měsíc posouvá na 1.6.2023. Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Prokázaný přeplatek pojistného je povinna OSSZ a zdravotní pojišťovna vrátit do jednoho měsíce od podání přehledu.