• Ve finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9. března 2021 byla zveřejněna informace o prominutí:

  • pokutu za opožděné podání daňového přiznání v případě, kdy subjekt podává daňové přiznání v listinné podobě (zákonná lhůta uplyne dne 1. dubna 2021), v případě, kdy přiznání bude podáno nejpozději 3. května 2021
  • úrok z prodlení subjektům, kteří podávají přiznání v listinné podobě a uhradí splatnou daň nejpozději 3. května 2021
  • pokutu za opožděné podání daňového přiznání, kdy subjekt podává daňové přiznání elektronicky (zákonná lhůta uplyne dne 3. května 2021), v případě kdy přiznání bude podáno nejpozději 1. června 2021
  • úrok z prodlení subjektům, kteří podávají přiznání elektronicky a uhradí splatnou daň nejpozději 1. června 2021

  Obdobně jako u výše uvedeného generálního pardonu k DPH za únor nedochází fakticky k posunu termínu pro podání přiznání daní z příjmů, může se na Vás finanční úřad v případě využití tohoto generálního pardonu dívat jako na subjekt, který si neplní řádně a včas své povinnosti.

  V případě, že Vám vyjde vratitelný přeplatek na této dani, je splatný do 30-ti dnů od termínu pro podání přiznání. Chtěli bychom Vás zároveň upozornit, že pokud za Vás podáváme přiznání my z titulu daňového poradce a je u Vás pravděpodobné, že Vám vychází přeplatek na dani, musíme přiznání podat nejpozději 1. dubna, protože v opačném případě lhůta pro vrácení přeplatku bude zahájena až 1. července (termín pro podání přiznání daňovým poradcem) a museli byste tak na vratku čekat až na konec července nebo byste si přiznání museli podat sami v rámci výše uvedených lhůt a vratka by byla do 30-ti dnů od podání přiznání.

  Zdroj: www.mfcr.cz