• Mimořádným opatřením vlády ze dne 1. března jsou někteří zaměstnavatelé do určitého data povinni otestovat své zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracovišti (toto povinné testování se netýká zaměstnanců, kteří vykonávají svoji práci na dálku (mají home office)).

  Níže uvádíme zaměstnavatele, kteří jsou toto testování povinni provést:

  • zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, jsou povinni zajistit testování nejpozději od 3. března a do 12. března by měli všichni zaměstnanci projít testováním
  • zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 50 až 249 osob, jsou povinni zajistit testování nejpozději od 5. března a do 15. března by měli všichni zaměstnanci projít testováním

  Seznam firem, od nichž je možné si pořídit antigenní testy pro testování bez zdravotníků, se průběžně aktualizuje a je dostupný na webových stránkách ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

  Stát přispěje přes úlevy ze zdravotního pojištění 60,- Kč na test a proplatí 4 testy měsíčně na každého zaměstnance či OSVČ. Na konci měsíce firmy a OVČ testování vyúčtují zdravotní pojišťovně.

  Toto testování se týká i tzv. dohodářů, ale pouze těch, kteří platí nemocenské pojištění. Jde tedy o pracovníky na DPČ s příjmy nad 3.500,- Kč měsíčně a u pracovníku na DPP nad 10.000,- Kč měsíčně.

  Další informace jsou zveřejněny na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/

  Zdroj: www.mpo.cz