• Dle opatření č. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN musí předkládat negativní test pouze zaměstnanci, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce toto onemocnění. Za plně očkovanou osobu se rozumí osoba, která se prokáže národním certifikátem o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní a zároveň tato osoba nesmí jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě jednodávkového schématu je to nejméně 14 dnů od její aplikace.

    Neočkovaní zaměstnanci musí po návratu ze zahraniční - z jakékoli země - na test. Pokud přicestují z destinace, kde je riziko nákazy nízké či střední (země v zelené a oranžové barvě), platí pro ně povinnost nechat se otestovat do pěti dní od příjezdu. Mohou však na pracoviště docházet, nemine je ale povinnost nošení respirátoru minimální třídy FFP2. V případě návratu ze země s vysokým rizikem nákazy nebudou moci být zaměstnanci vpuštěni na pracoviště bez prokázání se negativním testem zaměstnavateli.

    Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-9-7-2021-do-odvolani.pdf