• Usnesením vlády ze dne 29. prosince bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při splnění ostatních podmínek programu náleží.

    Režim A vztahující se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19, zůstává v platnosti do konce února 2022.

    Zdroj: www.mpsv.cz