• Česká správa sociálního zabezpečení vydala tiskovou zprávu, jak bude řešen případ, kdy dítě ve škole bude mít pozitivní antigenní test. Mimořádným opatřením je zavedena podmínka přítomnosti dítěte ve škole spočívající v negativním antigenním testu. Pokud tato podmínka není splněna, je dán objektivní důvod, pro který dítě nemůže školu navštěvovat, a s tím spojený vznik potřeby péče u dítěte mladšího 10 let, případně jiné osoby. Platí tedy, že dítě s pozitivním výsledkem má zákaz osobní přítomnosti ve škole a musí podstoupit PCR test. Do doby oznámení výsledku trvá potřeba péče o toto dítě s nárokem na ošetřovné.

    Žádost o ošetřovné je nutné uplatnit na formuláři, který se využívá z důvodu uzavření školy, viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m, a to i v případě, že rodič bude mít vystavené rozhodnutí o potřebě ošetřování od dětského lékaře.

    Celá tisková zpráva je zveřejněna na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/pozitivni-antigenni-test-ve-skole-jak-zadat-o-osetrovne. Na webu MPSV jsou k dohledání zveřejněny nejčastější dotazy vztahující se k uplatňování ošetřovného za aktuálních podmínek: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne