• V souvislosti se situací na Ukrajině se již v praxi řeší první problémy, kdy někteří zaměstnanci z Ukrajiny již začínají dostávat povolávací rozkazy. Občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, by měl požádat v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna. Jde podle názoru MPSV o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu za doby trvání překážky v práci nepřísluší. Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Při poskytnutí tohoto pracovního volna není stanovena povinnost platit pojistné z minimálního vyměřovacího základů a pojistné se platí pouze ze skutečně dosaženého příjmu. Jestliže příjem ze zaměstnání není žádný, pojistné na veřejné zdravotní pojištění se neplatí (§3, odst. 9, písm. b) zákona č. 592/1992 Sb.).

    S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem.

    Zdroj: https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/15150-stanovisko-mpsv-pracovnepravni-problematika-povolavaci-rozkazy-ukrajina

    https://www.mzcr.cz/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-zdravotniho-pojisteni-a-jeho-placeni-u-zamestnancu-z-ukrajiny-kteri-obdrzeli-povolavaci-rozkaz/